Når man snakker om tomater er der et spørgsmål der ofte går igen og det er, hvordan man kniber sideskuddene på tomatplanterne…

I forbindelse med at jeg pottede mine tomater op, kan jeg også se at de begynder at komme med de skud i bladhjørnerne, som man normalt kniber væk, dog ikke på busktomatplanter.

På min ‘Chocolate Cherry’ kan man tydeligt se de skud der skal knibes af…

Knibning af sideskud  Knibning af sideskud 1

Det skud jeg har min finger på er det skud, man skal fjerne… De vil komme i alle bladhjørnerne på en tomatplante, dette er en proces man vil skulle gøre det meste af sommeren i takt med, at planten gror.

Knibning af sideskud 2