Farver i haven

Ja, det er næsten helt komisk men “farver i haven” kan helt få nogle til at se “sort” og det er der slet ikke nogen grund til. Man skal bare lære at bruge dem.

Vores øjne kan registrerer og skelne imellem ca. 10 millioner farvetoner, men der optræder stadigvæk store individuelle forskelle. Så det er ikke alle der ser farverne og registrerer dem. Jeg mener det var Newton der fandt ud af at lyset bestod af en række farver, dette var alle regnbuens farver. Når man kender lidt til farvernes betydning er det interessant at se på farvevalg i andre sammenhænge også. Der er eks. mange større firmaer og organisationer, jeg tror der helt bevidst har valgt deres farve ud fra lidt symbolik… Hvad tænker du?

Farvernes betydning

Gul

Gul har mange navne forbundet med sig lige fra negativladet ord, som jalousien og falskhedens farve til at være lysets, solen og buddhas farve. I andre lande kan en farve også have en helt anden magtfuld betydning, som i Grækenland, hvor farven kobles på den øverste visdom. Allerede har begynder kombinationerne for farvesammensætning at gøre noget ved vores opfattelse af og det dur eller ikke dur? Sammensætter man gul med hvid, opnår man en ro. Men tager man gul med sort, ledes tænkerne og opfattelsen af farverne hurtigt hen på advarsel.

Gul er lyseste farve. Den symboliserer ungdom, sjov sol og lykke bl.a.

Farven her kan påvirker dig i retninger af:

 • Skarpere din hukommelse
 • Positiv indflydelse på din koncentration
 • Opfordrer til kommunikation
 • Stimulerer nervesystemet
 • Hjælper dig på vej til at tage tænke klar og tage beslutninger

Rød

Rød er ofte forbundet med stop. Det er en farve der fremkalder en stærk energi og er ofte forbundet med kærlighed, begær og lidenskab. Det er en varmfarve, som ofte stjæler sig meget opmærksomhed fra andre farver. Men det kan også mange måder være en urolig farve, som skaber uro. Man har tidligere testet farven i sammenhæng med væddeløbsheste. Nogle bokse blev malet blå og andre røde. Det viste sig at de heste der kom ind i de røde bokse efter et løb havde langt svære ved at falde til ro efter et løb end de heste der stod i en blå boks.

Rød er advarselsfarven. Den symboliserer lidenskab, blod, energi og krig.

Farven rød påvirker dig i retning af:

 • Opfordre til handling
 • Følesen af sikkerhed og beskyttelse
 • Stimulerer energi og det er bevist at det kan være med til at øge blodtrykket og give hjertebanken, samt forhøjet puls.
 • Øger entusiasmen
 • Øger selvtillid

Blå

Farven her fremstår som fromhedens og sandhedens farve

Den blå farve symboliserer ofte loyalitet, visdom, tillid og styrke.

Farven blå kan påvirke dig på følgende måde:

 • Beroliger og afslapper – Modvirker kaos omkring dig
 • Giver følesen af fred og kølighed
 • Åbner op for kommunikation
 • Udvider dit perspektiv og intutionsevne

Klassisk farvecirkel

Den klassiske farvecirkel er bygget op med 3 primære farver, som er de 3 beskrevne farver foroven gul, rød og blå

Disse 3 rene farver (gul, rød og blå) kan ikke blandes ud fra andre farver. Blander man der i mod de 3 farver opstår der 3 nye sekundærfarver, som er grøn, violet og orange. Blander man igen disse 3 farver, kommer man frem til de tertiære farver og bliver man ved opnår en glidende overgang i mellem farverne eller tone i tone farver. Ligesom et farvekort, hvor en kraftig pink kan blive tonet helt ud til en soft rosa farve osv.

 

 

 

Komplementære farver

Farverne her er de farver der giver den største kontrastvirkning. Når man ser på cirklen er der meget stor kontrast imellem rød og grøn, blå og orange og til sidst gul og violet. De er hinandens modsætninger både i lys og farve.

Tager man eksempelvis den gul og den violette farve, er det i cirkellen den lyseste farve (gul) der ligger overfor den mørkeste farve i cirkel nemlig blå. Ligesom den næst mørkeste farve ligger overfor den næst lyseste. Disse farver kompletterer på denne måde hinanden og er det man kalder komplementære farver, når de optræder på denne måde sammen.

Farvernes valør

Dette betyder farvernes værdi og kan klares med farvenes tæthed og renhed, altså hvor meget farven indeholder af andre farver, dog ikke nærtstående farver i cirkel eller sort og hvid. Men farvens grad af tone eller grumsethed. De farver vi har i farvecirkelen er så rene som de kan blive, men blander man hvid i mindsker man farvens tæthed.

Farven kan også “brækkes”  ved at blande en komplementær farve i eksempelvis vil den røde farve gå mere over i en varm rustfarve.

Hvorfor sammen sætte farver?

Jo, jeg synes helt klart det er sjovt at kunne skabe stemninger i forskellige haverum. Nogle steder må der være gang i den med brændte farver, som toner af rød og orange og andre steder ønsker man en “slap af oase” med blide farver.

Tilhænger af farver det er jeg! Man kan dog altid snakke om vise farver klæder hinanden… Hvad siger i, er farver i haven no-go eller go on?